Soner Temel Mühendislik'in tüm süreçlerine dahil olduğu 4 meslek standardı Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girdi.

11.11.2021

İş dünyasındaki global gelişmeler ve AB müktesebat Uyum Süreci’nin de etkisiyle 7 Ekim 2006 tarihli, 26312 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu” ile; tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler kanun kapsamı dışına bırakılarak “ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumu’nun kurulması ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’yle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamak” amacıyla tüm sektörlerde, uluslararası geçerliliği olan meslek standardı ve yeterlilikler hazırlama ve belgelendirme süreci başlatılmış, peyderpey yayınlanan tebliğlerle kapsamı giderek genişletilen bir uygulamaya geçilmiştir.  

26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ne göre; “Yapı İşleri” kapsamında olan metro-tünel faaliyetleri, “çok tehlikeli” işler sınıfına girip, istihdam edilen bütün çalışanların yaptıkları işle ilgili meslek belgeli olması zorunluluğu getirilmiştir.  

Tünelcilik Derneği, 2017 yılı Mart ayında konuyu Yönetim Kurulu’nda değerlendirmiş ve sektör ile ilgili bazı meslek ve iş tanımlamalarının yapılması için bir Çalışma Grubu oluşturmak ve MYK’ya başvuru yapmak için karar almıştır. İlk olarak 19 Temmuz 2017 tarihinde MYK tarafından “Çalışma Grubu”na yönelik izlenecek yolla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.  

Bu kapsamda MYK’ya başvuru yapılmış ve 15 Ağustos 2017 tarihinde Tünelcilik Derneği ile MYK arasında; Püskürtme Beton Makinesi Operatörü (Seviye 3), Tünel Delgi Makinesi Operatörü (Seviye 3), Tünel İşçisi (Seviye 3), Tünel İşçisi (Seviye 4) meslekleri için Ulusal Meslek Standardı (UMS) hazırlama protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında meslekten icracıların da olduğu çalışma grupları oluşturulmuş ve değişik tarihlerde standartları hazırlanacak mesleklerde çalışanlardan oluşan gruplarla çalıştaylar yapılarak 4 adet Ulusal Meslek Standardı Taslağı hazırlanmıştır. Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.  

Soner Temel Mühendislik markamız ile tüm süreçlerine dahil olduğumuz ve MYK İnşaat Sektör Komitesinin 29 Eylül 2021 tarihli toplantısında görüşülen  “Tünel İşçisi (Seviye 3), Tünel İşçisi (Seviye 4), Tünel Delgi Makinesi Operatörü (Seviye 3) ve Püskürtme Beton Makinesi Operatörü (Seviye 3)” Ulusal Yeterlilikleri, MYK Yönetim Kurulunun 27/10/2021 tarihli ve 2021/134 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girdiğini gururla paylaşıyoruz. Belirlenen yeni standartlar, tünel çalışmalarında nitelikli iş gücünü arttıracak; İSG, kalite, teknik kapasite bakımından personellerin çok daha donanımlı olmasına katkı sağlayacak. Sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

Biz ve ortaklarımızın, sizi hatırlayabilmesi ve siz ve diğer ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandığınızı anlayabilmesi için, sitemiz çerezleri ve diğer teknolojileri kullanır. Bu teknolojilerin tam listesini görmek ve bize bunların cihazınızda kullanılıp kullanılamayacağını bildirmek için burayı okuyabilirsiniz. Sitemizi daha iyi bir şekilde kullanmanız için çerez politikamızı kabul ediyor musunuz?

Kabul Et